Mgr. Lenka Čížová

Mgr. Lenka Čížová

Právní služby poskytuji fyzickým osobám, ale také podnikatelským subjektům, a to ve všech oblastech právního řádu. Specializuji se zejména na níže uvedené oblasti práva, i přesto se na mne můžete obrátit s poptávkou jiných právních služeb. Pokud se touto konkrétní oblastí nezabývám, doporučím Vám advokáta, který se na danou problematiku specializuje.

Rodinné právo

Občanské právo a nemovitosti

Trestní právo

Pro podnikatele

Hlavní strana

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodaří mezi stranami urovnat přímo, se může spotřebitel obrátit na Českou advokátní komoru. Spotřebitel může rovněž požádat advokáta o poskytnutí těchto informací v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Pro účely mimosoudního řešení sporu se přiměřeně použije advokátní smírčí řád (usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku, kterým se upravuje smírčí řízení). Smírčí komise České advokátní komory je pověřena výkonem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.