Občanské právo a nemovitosti

 • smluvní agenda (kupní, darovací, zástavní, nájemní aj. smlouvy)
 • neplatnost smluv, odstoupení od smluv, vrácení daru
 • sousedské vztahy, vypořádání spoluvlastnických vztahů
 • vymáhání pohledávek
 • ochrana spotřebitelů
 • náhrada škody, bezdůvodné obohacení
 • ochrana osobnosti
 • zastoupení u soudního jednání

 

 • tvorba smluvní dokumentace (kupní, darovací, zástavní, nájemní smlouva, smlouva o správě nemovitostí, o zřízení služebnosti aj.)
 • analýza již existující dokumentace či návrhů dokumentů
 • zápisy práv do katastru nemovitostí
 • komplexní poradenství pro realitní společnosti
 • advokátní úschova finančních prostředků
 • ověření podpisů
 • zastoupení ve sporech týkajících se nájmu, vlastnictví, věcných břemen apod.