Pro podnikatele

 • zakládání, přeměny a rušení obchodních korporací a družstev
 • nastavení vztahů uvnitř korporace (smlouvy o výkonu funkce apod.)
 • organizace a příprava valných hromad, schůzí představenstev a členských schůzí
 • dispozice s podíly, členskými právy, akciemi
 • zastupování ve sporech v soudním i rozhodčím řízení
 • vymáhání pohledávek z obchodního styku
 • tvorba a revize obchodních smluv
 • analýza a tvorba speciálních dokumentů – rámcové smlouvy, všeobecné obchodní podmínky aj.
 • pracovní smlouvy a další pracovněprávní dokumenty upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
 • pracovní řády a ostatní vnitřní předpisy zaměstnavatele
 • zastupování ve sporech se zaměstnanci
 • právní audit společnosti (due diligence)
 • školení „na míru“ dle potřeb