Rodinné právo

 • rozvod manželství (sporný, nesporný)
 • zrušení partnerství
 • úprava poměrů nezletilých dětí (včetně problematiky střídavé péče)
 • úprava styku rodičů, popř. dalších příbuzných s nezletilými dětmi
 • pozastavení, omezení a zbavení výkonu rodičovské zodpovědnosti
 • výživné pro nezletilé i zletilé děti
 • vymáhání výživného a jiných pohledávek
 •  výživné mezi manželi, výživné mezi rozvedenými manželi
 • výživné neprovdané matky a náklady spojené s těhotenstvím a porodem
 • vypořádání společného jmění manželů
 • určení otcovství, popření otcovství