Trestní právo

  • obhajoba v přípravném řízení a v řízení před soudem
  • zastupování poškozeného v trestním řízení
  • zastupování ve vykonávacím řízení (žádosti o odklad a přerušení výkonu trestu, povolení splácení peněžitého trestu aj.)
  • sepisy trestních oznámení a dalších podání (žádost o zahlazení odsouzení, žádost o milost, podnět k podání stížnosti pro porušení zákona aj.)
  • právní pomoc obětem trestných činů, zejména obětem domácího násilí